<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> gebeurtenissen

 

hatsite.jpg

The Leython Lady

 

Home

 

We zijn een actief clubje Ladies.

animaatjes-bezig-17932.gif

 

Elke maand hebben we stamtafel
op de 1e dinsdag
van de maand.

Zodra er zich een activiteit voordoet
waar meerdere Ladies aan deel willen nemen
spreken we af wie de organisatie
daarvoor wil gaan doen en
WE GAAN.

Activiteiten die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd en waar we naar toe zijn gegaan:.

Toneel: De Dames van de Beethovenstraat

Streets of The World

Elburg Conventie 2014

Samen naar Conventie 2012

Brussel Hoot

Hoeden Workshop

Caldic

Asperges steken

Prinsjesdag

Ook aktiviteiten als samen naar de film of bridgen en
aparte musea bezoeken horen thuis in
ons programma.

Er zijn geen verplichtingen
en
alles wat we doen
wordt democratisch
besloten.

 

 

 

 

 

ruby5.jpg

 

 

Wie we zijn

 

Aandachtspunten

 

Aktiviteiten

 

Aanmelden

 

Contact

bott0m.jpg

Bankrekening nummer: NL06RABO0188652434